akademiaGIS.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Polityka w zakresie danych przestrzennych

Email Drukuj PDF

We wtorek 17 lipca 2012 o godzinie 10:00 Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowice przy współpracy partnerów Akademii GIS zorganizowało w Gliwicach seminarium dyskusyjne nt. kierunków polityki w sprawie listy zbiorów i usług zgłaszanych do ewidencji w temacie danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne", wynikających z zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz innych przepisów. Celem seminarium było określenie i ocena przesłanek, uwarunkowań oraz możliwości realizacji zadań, będących jednym z etapów wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej w dziale administracji gospodarka przestrzenna. Minister będący „organem wiodącym” w tym zakresie musi bowiem wkrótce zdecydować o zakresie i sposobie tworzenia ogólnodostępnych cyfrowych zasobów informacyjnych o obecnym i przyszłym zagospodarowaniu przestrzennym. Zalecenia te będą wiązały zarówno gminy jak i projektantów w zakresie zadań, wynikających z obowiązującej już od dwóch lat ustawy, wprowadzającej w Polsce dyrektywę INSPIRE. Uczestnikami seminarium były osoby profesjonalnie związane z wdrażaniem infrastruktury informacji przestrzennej w temacie danych zagospodarowanie przestrzenne, w tym przedstawiciele Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, odpowiedzialnego za koordynację całości wdrożenia. Spotkanie było zamknięte dla szerszej publiczności - obowiązywały imienne zaproszenia od organizatorów.

Więcej…
 

Konferencja "Nowe technologie w gospodarce przestrzennej"

Email Drukuj PDF

W piątek 13 stycznia 2012 roku od godz. 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu (pl. Jana III Sobieskiego 3) odbędzie się konferencja „Nowe technologie w gospodarce przestrzennej”, zorganizowana przez Katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. W konferencji weźmie udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej p. Janusz Żbik. Konferencja jest rozwinięciem seminarium „Branżowy profil meta danych w zagospodarowaniu przestrzennym – doświadczenia krajowe i zagraniczne; drogi harmonizacji zbiorów danych”, jakie odbyło się w Warszawie w dniach 1-2 grudnia 2011 roku w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Więcej informacji o konferencji bytomskiej na stronie Oddziału Katowickiego TUP. Serdecznie zapraszamy sympatyków Akademii GIS.

 

Szkolenia 2011-2012

Email Drukuj PDF

Ubiegłoroczna ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej nałożyła na administrację publiczną szereg nowych zadań, związanych z tworzeniem i udostępnianiem informacji przestrzennej. Ich wdrożenie napotyka jednak na szereg barier, z których jedną z najbardziej istotnych są niewystarczające umiejętności pracowników w posługiwaniu się tą techniką. Szkolenia Akademii GIS umożliwiają naukę podstaw obsługi komputerowych programów informacji geograficznej (GIS) na dwóch rodzajach kursów:

Kurs podstawowy Akademii GIS, którego pilotaż odbył się wiosną br. pod patronatem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, adresowany jest do osób stawiających pierwsze kroki w tej dziedzinie, umiejących posługiwać się komputerem jedynie w podstawowym zakresie. Po ukończeniu kursu potrafią oni korzystać z danych przestrzennych zlokalizowanych w różnych miejscach (poprzez Internet) i tworzyć własne analizy przestrzenne. Ta umiejętność pozwala na praktyczne stosowanie nowej techniki ale też pomaga w pełni rozumieć istotę zmian, jakie do planowania przestrzennego wprowadzi nowa ustawa i implementacja europejskiej dyrektywy INSPIRE.

Kurs weekendowy Akademii GIS, jest modyfikacją kursu podstawowego, adresowaną do osób nie mających możliwości uczestniczenia w regularnych zajęciach w dniach roboczych. Jest to szkolenie dla osób stawiających pierwsze kroki w GIS, lecz umiejących posługiwać się komputerem w podstawowym zakresie. Umiejętności nabyte podczas kursu i w trakcie wykonywania pracy zaliczeniowej są zbliżone do tych, uzyskanych na kursie podstawowym. Praca zaliczeniowa wykonywana jest po zakończeniu zajęć i przesyłana do organizatorów, celem dokonania oceny i wydania certyfikatu.

Więcej…
 

Zapisy na marcowy kurs weekendowy 2012

Email Drukuj PDF

Do końca stycznia 2012 roku trwają zapisy na kurs weekendowy Akademii GIS. Odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie internetowej - w zakładce "kontakt". Opłata za udział w kursie wynosi 1199 zł brutto (974,80 zł plus VAT 23%). Opłata zawiera catering i zakwaterowanie w hotelu 3 gwiazdkowym w pokoju 2 osobowym. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 100 zł brutto za cały pobyt (2 noclegi). Hotel klasy biznesowej położony jest w odległości kilkudziesięciu metrów od siedziby TUP i ok. 200 metrów od dworca kolejowego. Czajnik, kawa i herbata oraz bezpłatny internet w każdym pokoju. Parking w pobliżu hotelu za dopłatą w zależności od typu (12,80 do 40 zł za dobę). Bonifikata za rezygnację z hotelu wynosi 150,00 zł brutto.

Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, ul. Dyrekcyjna 9.

Członkowie Południowej Okręgowej Izby Urbanistów mogą skorzystać z 10% zniżki (opłata całkowita 1079,10 zł brutto z VAT – 877,32 zł netto). Oferta jest limitowana do określonej liczby uczestników i terminu zgłoszenia.

Więcej…
 

Patronat Związku Miast Polskich

Email Drukuj PDF

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich, które odbyło się w Lublińcu 15 września br. przed obradami IX Kongresu Miast Polskich, podjęto decyzję o objęciu honorowym patronatem Akademii GIS prowadzonej przez Katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Decyzję podjęto po wysłuchaniu prezentacji celów, dokonań i zamierzeń Akademii GIS przedstawionych przez prezesa Oddziału Katowickiego TUP dr Macieja Borsę.

Jak podano w komunikacie, „członkowie Zarządu ZMP udzieli patronatu programowi szkoleniowemu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Katowicach pod nazwą Akademia GIS, który jest przeznaczony dla urbanistów i pracowników administracji. Jego celem jest przełamywanie barier wdrażania e-administracji dzięki szerszemu zastosowaniu technik GIS w praktyce planowania przestrzennego i monitoringu zasobów przestrzeni”.

 

Finał kursu pilotażowego

Email Drukuj PDF

W czwartek 30 czerwca 2011 odbyło się uroczyste podsumowanie kursu pilotażowego Akademii GIS. Wzięli w nim udział niemal wszyscy uczestnicy kursu a także zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele partnera i sponsora projektu - Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: dyrektor Eugeniusz Romański i kierownik Zespołu ds. projektów i realizacji regionalnej strategii informatyzacji Łukasz Szczęsny. Przybyli też przedstawiciele partnerów Akademii: ESRI Polska, SmallGIS z Krakowa i ISPiK z Gliwic.

Spośród gości i organizatorów szkolenia wyłoniono jury, które dokonało wyboru najlepszej pracy końcowej kursu. Laureatem został p. Krzysztof Garguła, który został uhonorowany bezpłatnym udziałem w zaawansowanym kursie GIS, ufundowanym przez ESRI Polska.

Warto zapoznać się z przeglądem niektórych prac końcowych uczestników kursu pilotażowego. Można ściągnąć go TUTAJ w formacie PDF. Przegląd ten zawiera wyłącznie fragmenty prac oddanych przez uczestników kursu w formacie PDF. Należy zaznaczyć, że nie był to wymóg formalny kursu i część uczestników oddała prace w formule dynamicznej, wymagającej korzystania z oprogramowania GIS. Te prace (wśród nich praca laureata) nie są uwzględnione w publikacji, z przyczyn technicznych.

 

Zapisy na zimowy kurs podstawowy 2012

Email Drukuj PDF

Do końca stycznia 2012 roku trwają zapisy na kurs podstawowy Akademii GIS. Odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie internetowej - zakładce "kontakt". Koszt udziału w szkoleniu wynosi 899 zł brutto (731 zł netto). Zajęcia odbywać się będą co wtorek w godzinach 16:30 – 20:15 w sali C-200 Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43 (południowy wjazd do miasta, niedaleko pętli tramwajowej), począwszy od 22 listopada 2011 roku. Przewiduje się 5 zajęć i dodatkową sesję kończącą kurs – w dniu 10 stycznia 2012 roku. Uczestnicy w czasie kursu posługują się własnymi komputerami (notebook), które przywożą na zajęcia i na których wykonują zadania domowe i pracę zaliczeniową. W ramach opłat uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, wersję szkoleniową oprogramowania GIS, dane przestrzenne do wykonywanych ćwiczeń, dostęp do stron e-learningowych, możliwość konsultacji własnych ćwiczeń pomiędzy zajęciami, napoje i catering podczas kursu.

Uczestnicy, którzy zaliczą pomyślnie szkolenie uzyskają stosowny certyfikat Towarzystwa Urbanistów Polskich. Członkowie Izby Urbanistów mogą dodatkowo uzyskać punkty za udział w szkoleniach, a studenci Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach – zaliczenie przedmiotu uzupełniającego z 4-ma punktami ECTS. Dodatkowe informacje dostępne są telefonicznie pod numerem 692 385 364.

 

Patronat Ministra Infrastruktury

Email Drukuj PDF

Na wniosek Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich Prof. Tadeusza Markowskiego, w dniu 8 września 2011 roku Minister Infrastruktury objął honorowym patronatem „przedsięwzięcie pod nazwą Akademia GIS”. W liście wysłanym do TUP dyrektor Biura Informacji i Promocji ministerstwa wyraża przekonanie,  że upowszechnienie nowoczesnych metod i technologii w praktyce urbanistycznej, planowaniu przestrzennym i monitorowaniu zasobów przestrzeni przyczyni się do rozwoju tej gałęzi gospodarki. Życzy też Akademii GIS sukcesów związanych z działalnością na rzecz zagospodarowania przestrzennego.

 

Podsumowanie kursu pilotażowego

Email Drukuj PDF

Katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich sporządził dla Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Raport, podsumowujący zaprojektowanie i przeprowadzenie cyklu pilotażowych szkoleń Akademii GIS. Dzięki przeprowadzonemu pilotażowi, Akademia GIS stała się szerokim i znaczącym przedsięwzięciem propagującym zagadnienia związane z informacją przestrzenną w procesie planowania przestrzennego. Jest to zagadnienie niezwykle aktualne, ze względu na wejście w życie dyrektywy UE INSPIRE i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Wdrażanie tych przepisów napotykać może na barierę wiedzy i umiejętności wśród osób związanych zawodowo z gospodarką przestrzenną. Akademia GIS ma pomóc w przełamywaniu tej bariery, zwłaszcza wśród osób nie mających w szerszym zakresie do czynienia z technologią informacyjną, a działających zawodowo w planowaniu przestrzennym.

Więcej…
 

Inauguracyjne zajęcia Akademii GIS

Email Drukuj PDF

W czwartek 12 maja 2011 roku w siedzibie śląskich organizacji urbanistycznych w Katowicach (Południowa Okręgowa Izba Urbanistów i Towarzystwo Urbanistów Polskich) odbyły się inauguracyjne zajęcia kursu pilotażowego Akademii GIS. Wielopokoleniowa grupa 24 osób z własnymi komputerami i kilku obserwatorów-teoretyków rozpoczęły proces "cyfryzacji". W kilkugodzinnych zajęciach poznali podstawy teoretyczne Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz nauczyli się podstawowych funkcji szkoleniowego oprogramowania. Zajęcia prowadził p. Grzegorz Myrda z firmy Geostrada, ze spokojem odpowiadając na mnożące się pytania. Ale udało się - m.in. dzięki starannie przygotowanym i dostępnym na kilka dni przed zajęciami materiałom szkoleniowym.

Akademia GIS to inicjatywa Katowickiego Oddziału TUP wspierana przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Do celów kursu używane jest oprogramowanie opracowane także na Śląsku - w Ostrawie. Specjalnie dla Akademii GIS producent dostarczył wersję szkoleniową o przedłużonym okresie licencji szkoleniowej, tak aby dopasować je do specyfiki kursu TUP. Dla niektórych uczestników nauka posługiwania się programem GIS to poważne wyzwanie - należą bowiem raczej do pokolenia "analogowego". Ale w grupie jest możliwość skorzystania z pomocy koleżanek i kolegów.

Więcej…
 


Strona 1 z 2